FAQ

Wat is de bedoeling van deze website?

De bedoeling van deze site is zuiver informatief: zorgen dat zowel de leden van de werkgroep als de betrokken ouders en kinderen op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen rond de voorbereiding op de toediening van de sacramenten in het lopende seizoen 2017 - 2018.

Is het verplicht voor de kinderen om aan het Are You Ready (AYR) weekend mee te doen?

 

Ja, het AYR weekend is verplicht en nee, het is geen showstopper. Omdat we ervan overtuigd zijn dat het weekend op verschillende fronten uitzonderlijk veel bijdraagt aan zowel de geloofsvorming, de groepsvorming en de persoonsvorming van de tieners, streven we naar 100% deelname, door elke vormeling. Als dat om een of andere reden niet mogelijk lijkt te zijn, zal kapelaan Peter Hagenbeek  altijd in gesprek gaan met de ouders en vormeling. Het sleutelwoord hier is namelijk 'overleg'. De ervaring heeft ons geleerd dat áls het weekend een probleem zou vormen, de overnachtingen meestal het struikelblok zijn. In goed overleg is daar altijd een mouw aan te passen. Voor de meeste tieners die vorig jaar deelnamen was het AYR weekend overigens één groot feest gebleken. Een eenzijdig besluit van de ouders om aan een willekeurig onderdeel van de vormselvoorbereiding niet deel te nemen, of verzuim “ad hoc”, is echter niet zonder meer acceptabel: overleg is noodzakelijk.

https://prezi.com/qirjbw2-zke3/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

https://youtu.be/e1ABrukOEg8

https://youtu.be/T0xjLodYqAE

 

 

Wat moet ik mij voorstellen bij de bijeenkomsten zoals die vanaf 2 september 2017 gehouden zullen gaan worden?

Dit is tijdens de informatieavonden in alle parochiekernen uitgebreid toegelicht. Kort samengevat komt het hierop neer:

De bijeenkomsten vinden vanaf zaterdag 2 september 2017 maandelijks afwisselend plaats op zaterdag en zondag.

De ene maand op zaterdag vanaf 16.00 uur, bestemd voor de communicantjes en vormelingen en hun broertjes en of zusjes vanaf groep 1 van de basisschool. We beginnen een uurtje eerder dan afgelopen jaar. We kunnen dan rustiger samen voorbereiden en eten. De broodmaaltijd wordt vervangen door een bordje friet met een snack. Vanaf 18.30u is er tijdens de eucharistieviering kinderopvang voor de allerkleinste. Om 18.00 uur -18.15 uur kunnen de ouders de kinderen ophalen op het PC en desgewenst aansluiten bij de eucharistieviering.

De andere maand is het op zondag vanaf 09.30 uur en dan nodigen  we de ouders uit om aan te sluiten in de groep bij de communicant of de vormeling. broertjes en zusjes zijn dan weer welkom in hun eigen leeftijdsgroep. Op zondag is er opvang in de dagkapel voor de kinderen tot en met 4 jaar vanaf 9.30u. Na de viering, aansluitend aan de catechese, van 10.30 uur is er Koffie, thee en limonade voor iedereen om gezellig na te praten. Ouders die graag gebruik willen maken van van oudercatechese kunnen zich hiervoor aan melden. Dit wordt gegeven tijdens de zaterdagbijeenkomst van 16.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn volgend seizoen 6 zaterdagen en 4 zondagen alvorens de vieringen plaatsvinden van de Eerste Heilige Communie en het heilig Vormsel. Daarnaast willen we aangeven dat er bij voldoende inschrijving ook een groep kan worden gevormd met communicanten uit groep 5 en 6. We beseffen ons dat de veranderingen binnen onze parochie de afgelopen 2 jaar er toe heeft geleidt dat er een aantal gezinnen zijn afgehaakt, wellicht veranderd dat nu. Kortom, voorbereidingen in Uden, Communieviering in je eigen dorp. Voor evt vragen kunt u ook contact opnemen met Ingrid van Meer 06.33168547