Are You Ready weekend met onze vormelingen in Helvoirt 

    
    Bijbelcodes kraken
 
    
    Hartjesspel: deel complimenten uit
 
  
           
                                 
Jezus is gestorven aan het kruis voor ons. Zo kunnen wij via Zijn kruisoffer weer bij God komen. 
                
 
                                        Het thema van dit weekend: God houdt van jou!                                                                     
                                    
Uitleg van kapelaan Peter over het sacrament van boete en verzoening Tijdens de gebedsavond konden de tieners ook biechten of vragen om met of voor ze te bidden. Een uur van stilte waarin gebeden kon worden, gelezen in de bijbel en waar de kinderen hun gebed aan God konden opschrijven. Deze gebeden hebben we verbrand: symbolisch voor het opsturen naar God de Vader. een indrukwekkende avond voor ons allemaal.
 
Catechese
 
                
 
 Spel ter voorbereiding op de catechese van de vruchten van de Heilige Geest
 
 
Catechese: vruchten van de Heilige Geest
 
       
Verdieping bij de gekozen vrucht van de Heilige Geest
 
Een sketch om de catechese te ondersteunen. Welke plek heeft Jezus in jouw leven? Mag hij chauffeur zijn, bijrijder of?  
 
  
Het engeltjes spel: iedereen van ons had een engeltje. Dat engeltje was iemand uit de groep en daarvoor maakte je het hele weekend door allemaal leuke dingetjes.
En natuurlijk was er ontspanning: een soort vossenjacht met opdrachten om aan tips te komen voor de oplossing van een raadsel.
 
 
En natuurlijk was er de Bonte Avond: veel gelachen en heerlijke ontspanning, gezelligheid en genieten.
En zo sloten we alle avonden af. Samen in de kring, waarin iedereen de gelegenheid kreeg hardop te bidden, met het Onze Vader en Wees Gegroet als afsluiting. Heel bijzonder en waardevol.
 
Samen zingen
Samen vieren.