Afgelastingen

 

Mede namens onze pastoor en het team van Petrus 2.0 wil ik u graag via dit schrijven informeren over de komende activiteiten binnen Petrus 2.0. Tot en met 7 april vervallen alle bijeenkomsten van Petrus 2.0. Om verwarring te voorkomen hieronder een uitgeschreven overzicht:

 • 18 maart oefenen kinderkoor en communicanten Uden en Zeeland vervalt;

 • 20 maart bijeenkomst Walk Together, vormelingen en tieners vervalt;

 • 20 maart rondleiding communicanten Zeeland vervalt;

 • 26 maart informatie avond communie en vormsel voor het huidig seizoen vervalt;

 • 27 maart rondleiding Boekel vervalt;

 • 4 april Palmpasenstokken maken Uden parochiecentrum vervalt;

 • 5 april kind bijeenkomst en viering Palmpasen vervalt;

 • 5 april nationale Wereld Jongeren dag vervalt;

 • 6 april Boeteviering Petrus kerk 18.30 uur vervalt;

 • 7 april oefenen voor Paaswake vervalt (er was een uitvraag aan enkelen onder u).
  Hoe de Goede Week verder ingevuld gaat worden is nog niet bekend. We verwachten hierover

  nog deze week meer nieuws vanuit Den Bosch.

  We blijven u op de hoogte houden en vooralsnog houden we goede hoop dat de geplande vieringen in juni doorgang mogen en kunnen vinden. We zullen ons steeds voegen naar de nieuw opgelegde mogelijkheden en beperkingen.
  We hopen op uw begrip; voor vragen zijn wij gewoon bereikbaar via de mail of via de telefoon 06 - 1286 7084.