AFGELAST: Bijeenkomst zondag 8 november

De bijeenkomst die op de kalender stond voor zondag 8 november, en waarvoor de nieuwsbrief met alle relevante informatie al op maandag 2 november was verstuurd, hebben wij na rijp beraad moeten afgelasten. Het is niet mogelijk om het zodanig te organiseren dat er aan alle corona-maatregelen wordt voldaaan. Op advies van de Nederlandse bisschoppen zal de bijeenkomst online plaatsvinden d.m.v. MS TEAMS.

Via E-mail zal een dezer dagen een link worden verstuurd om op een van de hieronder aangegeven tijden te worden toegelaten tot de TEAMS sessie. U ontvangt deze mail van ivmeer@bisdomdenbosch.nl.

Tijdschema:

tieners en vormelingen: vrijdag 6 november 19.00 - 20.00;

communicanten: zondag 8 november 09.30 - 10.30;

groep 5-6-7: zondag 8 november 10.45 - 11.30 (voor deze groep komt de uitnodiging voor de TEAMS sessie van p.vandeburgt@kiemuden.nl).

groep 1 - 3: voor de kinderen uit deze groep ontvangt u een verhaal en een verwerking, om zelf op een gepast moment ter hand te nemen.

De communicanten die deze keer voor het eerst deelnemen krijgen het project-werkboek thuisbezorgd; het is de bedoeling om het hartje mooi te versieren. De vormelingen die voor het eerst deelnemen krijgen de Bijbel en het schriftje met vragen.

Het spreekt vanzelf dat deze vorm van catechese niet onze voorkeur heeft, maar wij hopen toch op een grote opkomst. Ouders zijn natuurlijk welkom om samen met hun zoon of dochter mee te doen. 

Namens het hele team Petrus 2.0 dank voor uw begrip.