Afscheid van 2020

Het zal bij lange na niet de eerste keer zijn dat door iemand wordt opgemerkt dat we in vreemde tijden leven. Ook voor onze Petrus 2.0 werkgroep gaat dit op en we hebben al een paar maal meegemaakt dat programma items die op de kalender stonden gewijzigd moesten worden om mogelijk daarna alsnog afgelast te worden. Het Are You Ready kamp voor de vormelingen in Helvoirt werd noodgedwongen teruggebracht tot een dag en werd afgewikkeld in het Parochiecentrum te Uden. Maar wie bang was dat het daardoor minder waardevol zou worden voor de kinderen is bedrogen uitgekomen.

Ook de kerststal in de Petruskerk werd indirect een slachtoffer van de coronacrisis. Nadat half december de kerststal in Den Bosch moest sluiten, was het onvermijdelijk dat de kerststal in onze parochie ook niet opgebouwd kon worden als in eerdere jaren. Maar dankzij onze ceratieve pastoor kwam er toch nog een mooi alternatief op het altaar te staan, de kerststal 2.0, eenvoudig, sober maar toch smaakvol.

De kinderviering op kerstavond moest in overeenstemming met de landelijke richtlijnen zonder kerkgangers worden afgewikkeld, maar wij denken dat het alternatief, de online viering, toch vele ouders en kinderen aan het beeldscherm gekluisterd heeft gehouden. Tenslotte de geplande rondgang door Uden op 'derde kerstdag', zondag 27 december, kon ook al geen doorgang vinden. Gelukkig vonden toch nog een paar ouders met hun kindere, ondanks Storm Bella, en de daarmee gepaard gaande harde wind en regen, de tijd en zijn om 's middags een tocht naar de Petruskerk te ondernemen om het stalletje te bekijken waar inmiddels het kindje in het kribje lag.

Wij hopen, net als de meeste andere landgenoten, dat volgend jaar als we eenmaal zijn ingënt tegn COVID-19, we enigszins normaal het geplande programma kunnen vervolgen zodat de kinderen op een onvergetelijke dag kunnne terugkijken na hun Eerste Communie of Vormsel.

Tenslotte willen wij alle ouders en kinderen een gezond en gelukkig nieuwjaar toewensen in 2021. Namens het hele Petrus 2.0 team< tot gauw.