Bijeenkomst 28 september

Op zaterdag 28 september vond de tweede bijeenkomst in het kader van de voorbereiding op de sacramenten in 2020 plaats.

Hieronder volgt een verslag, heet van de naald, van de communiegroep, en een vooruitblik naar 10 november.

Op 28 september hadden we alweer de tweede bijeenkomst, waarbij wij weer de communicanten mochten begeleiden. Zoals elke keer begonnen we met het aansteken van de kaars, waar alle namen van de communicanten op staan, aan te steken en een gebedje te bidden. We kozen deze keer voor een wees gegroetje. 

Jesse deed het kruisteken nog eens duidelijk voor. Het 'namenspel' zorgde voor veel hilariteit toen de kinderen Jesse als "spin" (dan wel met 4 i.p.v. 8 pootjes) mochten vangen in het web, zir daar dan nog maar eens uit te komen!

We hebben namelijk allemaal een naam, God ook: Ik zal er zijn. Wanneer kunnen jullie dat merken, en waar is God? Er werd aandachtig geluisterd naar het verhaal van Mozes, dat ook werd uitgebeeld met poppetjes, zodat het voor alle kinderen duidelijk was. 

Wie was Mozes, wat wilde God van hem? Mozes kwam in de woestijn. Hoe ziet zo'n woestijn er eigenlijk uit, wat hoort daar wel en niet in? Dit laatste was wel een discussie onderling; horen een parasol, een dino, een sprinkhaan en zelfs een slang nu wel of niet in een woestijn? 

De caravan en de brandweerauto waren geen probleem! Nog even tekenen aan de weg… en dan de frietjes die enthousiast werden ontvangen. Al met al weer een geslaagde bijeenkomst.

Op 10 november hebben we alweer de derde bijeenkomst. Die gaat er anders uitzien dan jullie gewend zijn, we gaan namelijk een kijkje nemen in onze mooie Petruskerk. Waar zie ik bijvoorbeeld een wijwaterbakje, het tabernakel, het doopvont, en waarvoor worden deze gebruikt, wat is de betekenis hierachter? In de vorm van een quiz gaan wij hier antwoorden op krijgen.

We beginnen zoals gewoonlijk in de zaal van het parochiecentrum waarna wij na een korte inleiding samen de oversteek maken naar de kerk. De bijeenkomst begint om 09.30, wij willen jullie vragen om al vanaf 09.15 aanwezig te zijn omdat we maar heel weinig tijd hebben. Het zou fijn zijn als er per kind een van de ouders meekomt. De werkboekjes hoeven die dag niet mee, wel graag een pen en tasje. We hopen dat jullie bij deze bijeenkomst iets leren over de gebruiken in onze katholieke kerk.

Tot ziens op 10 november,

Yolande