De Sint Petrusparochie en de omgang met de COVID-19 omstandigheden

We leven in een bijzondere tijd en de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus laten ook onze parochie niet onberoerd. Op dit moment, 17 juli, zijn een aantal maatregelen om besmetting te voorkomen enigszins versoepeld. Zo mogen de vieringen in de kerk weer bezocht worden door meer dan 100 personen, op voorwaarde dat aan de 'anderhalve meter-regel' wordt gehoor gegeven. Samenzang door kerkbezoekers is nog niet toegestaan; wel is inmiddels koorzang door 'enkele' zangers toegestaan. Ook op de voorbereiding voor de eerste communie en het vormsel zijn al deze maatregelen van invloed. Zo is het bijvoorbeeld nu nog niet toegestaan de traditionele informele samenkomst na de mis met een kopje koffie of thee weer op te nemen. Van de Werkgroep Petrus 2.0 zullen we de situatie nauwgezet blijven volgen en waar nodig zal het programma aangepast moeten of kunnen worden. Wij beseffen dat dat de nodige flexibiliteit van de ouders en de kinderen zal vragen en wij vertrouwen op uw begrip daarvoor. Laat ons hopen en bidden dat de we vanuit de huidige beperkte situatie binnen afzienbare tijd en op verantwoorde wijze weer kunnen terugkeren naar het oude 'normaal'.

Voor een volledig overzicht van alle maatregelen voortvloeiend uit het protocol van de Nederlandse besschoppen kunt u o.a. terecht op de website van de parochie: www.parochiesintpetrus.nl, onder actueel, nieuwsbrief.