Eerste Communievieringen terug

Eerste Communie- en Vormselvieringen keren terug in de parochiekernen.

Voorbereiding blijft in Uden

Inmiddels hebben in alle tot de Petrusparochie behorende parochiekernen de informatie- en inschrijfavonden plaatsgevonden voor het komende seizoen 2017 - 2018. Hier is duidelijk geworden dat de uitreiking van de Eerste Communie en het Vormsel weer in de eigen kerk kan gebeuren. De verplaatsing van deze vieringen naar de 'hoofdkerk' te Uden heeft er mogelijk toe geleid dat gezinnen onderweg zijn afgehaakt; hopelijk is dat nu verleden tijd. De voorbereiding op de toediening van de sacramenten blijft echter in Uden, zij het dat ook hier een aantal wijzigingen is doorgevoerd. De voorbereiding zal maandelijks wisselend op zaterdag en zondag plaatsvinden.

Afwisselend op zaterdag en zondag

Op zaterdag is de aanvangstijd gesteld op 16.00, voor de communicanten en de vormelingen en eventueel ook broertjes of zusjes vanaf groep 1 van de basisschool. De roodmaaltijd is vervangen door een portie frites en een snack. Vanaf 18.00 tot 18.15 kunnen de kinderen dan door de ouders worden opgehaald en kan de mis van 18.30 worden bijgewoond. Tijdens deze viering is er kinderopvang beschikbaar voor de kleintjes t.e.m. vier jaar. Ook voor de ouders is er op zaterdag van 16.00 tot 17.00 de gelegenheid aan catechese deel te nemen; zij kunnen zich hiervoor aanmelden.

Op zondag beginnen we om 09.30; ouders worden uitgenodigd om bij de groep van hun communicantje of vormeling aan te sluiten. Broertjes en zusjes zijn welkom bij hun eigen leeftijdsgroep. Voor de kleintjes is er kinderopvang aanwezig vanaf 09.30. Na de mis van 10.30 is er gelegenheid  om in het parochiecentrum nog even gezellig na te praten bij een kopje koffie/thee of frisdrank. 

Op deze wijze zullen er komend seizoen op zes zaterdagen en vier zondagen voorbereidende bijeenkomsten plaatsvinden. Daarnaast kan bij voldoende belangstelling na inschrijving nog een groep worden gevormd met communicanten uit groep 5 en 6.

Op zaterdag 2 september gaan we van start met de kennismakingsbijeenkomst met de communicanten, vormelingen, broertjes en zusjes. We beginnen om 16.00. We kijken er naar uit om u allen te verwelkomen.

Voor nadere inlichtingen, vragen e.d. kan contact worden opgenomen met Ingrid van Meer, 06 - 12 86 70 84 (alleen overdag).