Fijne zondagse bijeenkomst Petrus 2.0

We mogen met z'n allen, ouders, kinderen en werkgroepleden best een beetje trots zijn op ons allemaal. Ieder had een eigen rol en taak, met zijn of haar talent en inzet. De vele positieve reacties waren gigantisch. In de kerk, bij de koffie en nog daarna. Men was en voelde zich ook welkom, erbij horen en bovenal de kinderen waar we het allemaal voor doen werden gezien. De viering werd als een feest ervaren en de wijze waarop kapelaan Schaepman in de mis voorging was verademend! Meerdere ouders hebben gevraagd om hun kind ook een keer te laten lezen; de gecombineerde bijeenkomst werd enthousiast ontvangen en er werd actief meegedaan. Alles liep het gesmeerd. We stonden er als een team! Met en voor elkaar. Dit is echt samen kerk zijn. Iedereen bedankt hiervoor.