Foto-impressie bijeenkomst 1 februari

De bijeenkomst van 1 februari ligt alweer achter ons. Van meerdere kanten werden wij verraast met enkele leuke foto's, die een indruk geven  van o.a. de kinderoppas tijdens de mis, het oplossen van de puzzel met de geloofsbelijdenis, het opzoeken van de uitleg van de artikelen met behulp van de Bijbel, en de kaarswijding ter gelegenheid van Maria Lichtmmis.