Kalender december 2020 - juli 2021

De kalender is bijgewerkt tot de stand van 28 november. Houdt u er echter rekening mee dat in verband met de corona maatregelen e.e.a. nog met veel onduidelijkheid is omgeven. Met name de mogelijkheden rond de vieringen tijdens de Kerstdagen, daar is op dit moment nog weinig met zekerheid te zeggen. Hopelijk komt er na de persconferentie van het Kabinet op 8 december meer duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan en wat door de regering, RIVM en OMT wordt aanbevolen. Weliswaar mogen de Nederlandse bisdommen een eigen beleid vaststellen, maar de ervaring leert dat men zich strict houdt aan de maatregelen en aanbevelingen van de regering.