Nieuwsbrief 12

Langere tijd heeft de vormsel- en communievoorbereiding voor het toedienen in 2020 stilgelegen als gevolg van alle coronamaatregelen. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de situatie en over wat wel en niet kan. Zo zal op zaterdag 19 september om 16.30 de vormselviering plaatsvinden en op 20 september om 12.00 en 14.00 de beide eerste-communievieringen. In verband met alle beperkingen die zijn opgelegd zal het verloop van deze vieringen nogal afwijken van wat u wellicht gewend bent.

Daarom ontvangen alle betrokken ouders vandaag de nieuwsbrief 12 waarin alle bijzonderheden staan vermeld over bovengenoemde vieringen en over de voorbereidingsbijeenkomst op zondag 30 augustus aanstaande. Om u zo goed mogelijk te informeren zal deze nieuwsbrief wat uitgebreider zijn dan u mogelijk van ons gewend bent. Desondanks willen wij u vragen deze zorgvuldig door te nemen zodat de vieringen waardig maar ook veilig kunnen verlopen. 

Een laatste tip: vanwege de coronamaatregelen, de 1.5 meter regel, zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn alle belangstellende familieleden en vrienden een plaatsje in de kerk te geven. De vieringen zijn ook te volgen op internet, via www.kerkomroep.nl.

Voor degenen die de nieuwsbrief niet hebben ontvangen, of moeite hebben te openen, is hij hieronder ook te vinden.

Nieuwsbrief 12-2020.pdf (457925)