Overzicht Goede Week

Op verzoek van pastoor Van de Laar wordt onderstaande informatie zo breed mogelijk verspreid.

De vieringen tijdens de Goede Week zijn vanwege het corona-virus IN EEN ZEER KLEINE EN BESLOTEN KRING alléén in Uden. Deze vieringen kunt u thuis volgen via de kerkomroep: parochiesintpetrus.nl, ga naar actueel, naar kerkomroep:

We vieren Witte Donderdag op 9 april om 19.00u.

Aansluitend zal er stille aanbidding zijn tot 21.00u.

We vieren Goede Vrijdag 10 april om 15.00u met een Kruisweg.

In de avond om 19.00u is er een Goede Vrijdagviering.

Op Paaszaterdag 11 april wordt om 19.00u de Paaswake gevierd.

Op Paaszondag 12 april vieren we de Eucharistie om 10.30u. 

Op Paasmaandag 13 april vieren we de Eucharistie om 10.30u.

 

De kerken in Uden, Zeeland, Boekel, Volkel zijn dagelijks open voor stil gebed en het branden van een kaars.