Seizoen 2020 - 2021 begonnen

Ondanks alle coronamaatregelen is het de organisatie toch gelukt om op 26 september de start van het nieuwe seizoen met de eerste bijeenkomst van start te laten gaan. Dit was de bijeenkomst met de presntatieviering, waarbij alle kinderen die medio volgend jaar worden gevormd of de Eerste communie gaan ontvangen, worden voorgesteld aan de gemeenschap.

Er was een ambitieus programma samengesteld: met de vormelingen werd een puzzeltocht door de kerk gehouden, waarbij de uitkomst een Bijbelvers was - Marcus 7, 31-37. Deze tekst werd in de Bijbel opgezocht en besproken.

De kleinere kinderen, groep 1 - 3, hadden een heuse kijkdoos inelkaar gefröbeld waarin het scheppingsverhaal tot leven kwam. Ook de tieners kwamen aan hun trekken en mochten een profielschets opstellen met een echte vacaturemelding voor een profeet anno 2020. Na nog een lichte 'lunch' van frietjes en een kroket dan wel frikandel, konden alle kinderen inmiddels weer verenigd met hun ouders deelnemen aan de afsluitende eucharistieviering, die muzikaal werd opgeluisterd door het kinderkoor De Drieklank. Op naar de volgende bijeenkomst...

De kleintjes aan de maaltijd

Speurtocht in de kerk