Home

U bent op de homepage van Petrus 2.0, de werkgroep van de Sint Petrusparochie (Boekel, Odiliapeel, Uden, Venhorst, Volkel en Zeeland) die belast is met de voorbereiding van de kinderen op de toediening van de sacramenten, de Eerste H. Communie en  het Vormsel.
De site is informatief van aard en bedoeld om met belanghebbenden, ouders en de kinderen, leden van de werkgroep en familieleden contact te houden en informatie te delen. Aan de publicaties op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Eventuele mededelingen kunnen aan de redactie worden gestuurd via: 
 
info @petrus2puntnul.nl
 

PreventiebeleidVeilige omgeving

Per leeftijdscategorie komen groepen kinderen binnen Petrus 2.0 bij elkaar om catechese te volgen, de ouders komen apart samen voor de oudercatechese. Wij willen kinderen en ouders een veilige omgeving bieden. Zo zullen de ruimtes steeds goed nagekeken worden op veiligheid voor de kinderen en zullen de groepen altijd door twee personen uit verschillende gezinnen begeleid worden. We houden graag de lijntjes kort en willen zo toegankelijk mogelijk zijn. Ter plekke elkaar even aanspreken kan dus altijd. Bij voorkomende vragen en suggesties is de catechist van de deelgroep waar uw kind in zit het eerste aanspreekpunt. Mocht het voorkomen dat u ergens over wilt doorpraten, dan kunt u contact opnemen met Ingrid van Meer, contactpersoon van het Familiepastoraat, via ingridvanmeer@petrus2puntnul.nl Naast de contactpersoon is er ook een vertrouwenspersoon voor met name Petrus 2.0 aangesteld. Deze stelt zich aan u voor onder Contactpersonen. Zie is bereikbaar via:

vertrouwenspersoonsintpetrus@gmail.com

Ook zijn er gedragsregels opgesteld:

 
Als parochie Sint Petrus volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website: 
 
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid
 
Het downloaden van foto's voor verdere verspreiding is met nadruk niet toegestaan.