Vormsel

Bij het voorbereiden op de toediening van het Vormsel is er veel aandacht voor de Bijbel. En dat niet alleen door het 'droog' lezen van de Bijbel...
 
...maar ook door er een speelse twist aan te geven.
 
Met de vormelingen en groep 7 hebben we deze eerste keer op 24 september een samenwerkingsopdracht uitgevoerd: 'Hoe komen we uit de knoop?'
 
Daarna hebben we uitleg gekregen hoe om te gaan met de Bijbel, hoe vind je verhalen aan de hand van het krken van een code. We hebben gelezen in de Bijbel en hebben er onze eigen bijpassende striptekening bij gemaakt.
 
Verder hebben we het op deze zondag, de Vredeszondag, nog gehad over vluchten en regels. 
Hoe komen we uit de knoop?
 
Daar weten Ingrid en pastoor Van de Laar, de begeleiders bij deze katechese wel raad op.