Ons Team

Eindverantwoordelijk voor Petrus 2.0, contactpersoon ouders

Pastoor  Mijn naam is John van de Laar, waarnemend pastoor van de Sint Petrus Parochie in Uden. De taak die mij is toevertrouwd: besturen, aansturen, voorgaan in woord en daad. Dit wil ik naar best vermogen doen, rekening houdend met het pastoraat in Helmond. Petrus 2.0 is een boeiend...
+