Ons Team

Vertrouwenspersoon

Ik ben Henriette Visser, sinds november 2022 aangesteld als vertrouwenspersoon voor Petrus 2.0. Als u behoefte heeft aan een luisterend oor kunt u mij bereiken op: vertrouwenspersoonsintpetrus@gmail.com. Het is een nieuwe functie in onze parochiegemeenschap, en met elkaar hopen we natuurlijk dat er...
+

Pastoor Van de Laar

    Ik ben John van de Laar, en al ruim vijf jaar pastoor van de Sint Petrus Parochie in Uden. De taak die mij is toevertrouwd: besturen, aansturen, voorgaan in woord en daad. Dit wil ik naar beste vermogen doen. Petrus 2.0 is een boeiend geheel. Het is de kunst, denk ik,...
+

Ouders

Ook aan de ouders wordt de gelegenheid geboden tijdens bijeenkomsten op zaterdagen samen te spreken over geloofszaken. Als gespreksleider treedt op diaken Ton Schepens. De oudercatechese vindt plaats op inschrijving.
+

Tieners

Irene Ceelen en Anke Zwinkels verzorgen de catechese voor de groep tieners.
+

Communicanten

Yolande Verhoeven, Amber Vervenne en Jolanda Donkers verzorgen gedrieën de catechese voor de communicanten.             Tot en met seizoen 2021-2022 behoorde tot de bezettingvan de communiegroep ook nog Jesse van Meer. Hij volgt aan de TUe een...
+

Groep 5-6

Patricia v.d.  Burgt verzorgt samen met Sylwia Roeffen de catechese de voor de al 'iets' oudere kinderen: goep 5-6.   
+

Groep 1 - 3

De catechese voor groep 1 - 3 wordt in het seizoen 2022-23 nog verzorgd door Hanneke Nooijen en Fleur Vervenne, daarbij bijgestaan door Kitty die tijdens de mis na de catechese ook de kinderopvang voor haar rekening neemt.
+

Gastvrouw

Ria Rooijendijk verzorgt samen met Jolanda van den Hoogen tijdens de zaterdagse bijeenkomsten voor de inwendige mens, en niet te vergeten, ook de inwendige kleine 'mensjes'. Want al zei Jezus destijds: 'De mens leeft niet van brood alleen', zonder een hapje kan het op zo'n middag toch knap hongerig...
+

Secretariaat en administratie

Annelies Raijmakers doet de inschrijvingen, registratie van de deelnemers en verzending van de nieuwsbrieven voor elke bijeenkomst;  Peer Dekkers verzorgt de website, stelt de nieuwsbrieven samen en andere kleine klusjes. info@petrus2puntnul.nl
+