Ons Team

Vertrouwenspersoon

Ik ben Henriette Visser, sinds november 2022 aangesteld als vertrouwenspersoon voor Petrus 2.0. Als u behoefte heeft aan een luisterend oor kunt u mij bereiken op: vertrouwenspersoonsintpetrus@gmail.com. Het is een nieuwe functie in onze parochiegemeenschap, en met elkaar hopen we natuurlijk dat er...
+

Pastoor Van de Laar

    Ik ben John van de Laar, en al ruim vijf jaar pastoor van de Sint Petrus Parochie in Uden. De taak die mij is toevertrouwd: besturen, aansturen, voorgaan in woord en daad. Dit wil ik naar beste vermogen doen. Petrus 2.0 is een boeiend geheel. Het is de kunst, denk ik,...
+

Vormsel

  Ik ben Ingrid van Meer, projectleidster van Petrus 2.0, en deelgroepleider voor Groep 7 en het Vormsel. Samen met een mooi team van enthousiaste mensen mag ik vorm geven aan deze vorm van familiepastoraat. In de Sint Petrusparochie is gekozen voor deze vorm van samen groeien in geloof. Wij...
+

Ouders

Ook aan de ouders wordt de gelegenheid geboden tijdens bijeenkomsten op zaterdagen samen te spreken over geloofszaken. Als gespreksleider treedt op diaken Ton Schepens. De oudercatechese vindt plaats op inschrijving.
+

Tieners

 Anke Zwinkels en Jolanda Donkers (foto hierboven) verzorgen de catechese voor de groep tieners.  
+

Communicanten

Jesse van Meer en Patricia van de Burgt verzorgen samen catechese voor de communicanten.  Hoi allemaal, mijn naam is Patricia, naast moeder van 3 kinderen ben ik juf op de basisschool van groep 1-2. Ik draai al heel wat jaren mee binnen Petrus 2.0. Dit jaar mag ik de communievoorbereiding...
+

Groep 5-6

Groep 5-6,  de al 'iets' oudere kinderen krijgen hun catechese door de goede zorgen van Esther en Sylwia.  
+

Groep 1 - 2

De catechese voor groep 1 - 2 wordt in het seizoen 2023 - 24 verzorgd door Wendy, daarbij bijgestaan door Kitty.  Zij neemt tijdens de mis na de catechese ook de kinderopvang voor haar rekening neemt, daarbij bijgestaan door onze 'stagiaires' Iris en Emma. Wndy is getrouwd met Mark, heeft twee...
+

Hospitality

Ria Rooijendijk verzorgt samen met Jolanda van den Hoogen tijdens de zaterdagse bijeenkomsten voor de inwendige mens, en niet te vergeten, ook de inwendige kleine 'mensjes'. Want al zei Jezus destijds: 'De mens leeft niet van brood alleen', zonder een hapje kan het op zo'n middag toch knap hongerig...
+

Secretariaat en administratie

Annelies doet de inschrijvingen, registratie van de deelnemers en verzending van de nieuwsbrieven voor elke bijeenkomst;  annelies2@petrus2puntnul.nl Peer verzorgt de website, stelt de nieuwsbrieven samen en doet nog tal van andere kleine klusjes, zoals samen met zijn echtgenote Kitty oppassen...
+