18 Mei Geslaagde laatste bijeenkomst

Dit was de Pinksterviering van Petrus 2.0. Behalve de allerkleinsten kwamen de kinderen uit alle groepen samen tijdens de mis in een mega-kinderkoor. Tachtig kinderen zongen samen met Marcel en Lydia de sterren van de hemel en ook de kerkgangers staken hun enthousiasme voor het resultaat niet onder stoelen of (kerk-)banken. Tijdens de voorafgaande catechese spraken de kinderen en enkele ouders over de betekenis van het Pinksterfeest en de heilige Geest. Vanaf deze plaats Zalig Pinksteren voor iedereen.