Bijeenkomst 10 maart

Op 10 maart vond sinds enige tijd weer een zondagse samenkomst plaats van onze Petrus 2.0 jeugd. En zij kregen een druk programma voorgeschoteld, want als om 10.30 de mis begint, dan is er niet al te veel tijd voor de katechese. 

Maar desondanks kwam alles aan de orde, getuige deze ontboezeming vanuit de groep van de communicanten:

Vandaag hebben we het verhaal van het Laatste Avondmaal gehoord, zoals verteld door Pater Jinu en daarna hebben we nog lekker geknutseld. Het verhaal van Pasen kan ook bekeken worden op YouTube (https://youtu.be/IyGjKoxjlnw?si=Fpi87tzb5uCEx47n). 

De volgende keer gaan we werken aan het Palmpasenkruis. In de brief die we gekregen hebben stond al wat we daarvoor moeten meebrengen: 

- een houten kruis, lengte van de ene lat 70 cm en de andere lat 50 cm;

- twee sinaasappels (of mandarijnen);

- twaalf eitjes (van chocolade, of decoratie-eitjes);

- een rolletje plakband.

De map kan vanwege het knutselen de volgende keer lekker thuisblijven. 

 

De vormelingen kwamen samen rond het thema: God houdt van jou. Er werd gesproken over de vastentijd, en met de blik vooruit keken we al naar Goede Vrijdag en Pasen,  We lazen in de Bijbel over Nicodemus, die soms twijfelde over de liefde en de krachten van Jezus. We herkenden dat ook bij onszelf, en spraken erover met elkaar. Het eeuwig licht, hoe mogen we dat zien? De bijeenkomst werd afgesloten met het s chrijven van een brief aan God, die bij de schuldbelijdenis door de pastoor in ontvangst werd genomen. Hij vroeg daar bij God om extra aandacht voor.

Hieronder nog een twwetal foto's van onze activiteiten op deze mooie zondag,

 

Bij de tieners gingen we aan deslag met het thema 'Twijfel'. In de Bijbel lezen we dat ook Jezus voor keuzes kwam te staan. Aan de hand van alledaagse stellingen zijn we hierover met elkaar in gesprek gegaan. Een mooie bijeenkomst met eerlijke en open gesprekken, zij het wat aan de korte kant.