Bijeenkomst 8 januari 2022

De coronamaatregelen die door de bisschoppen zijn afgekondigd hebben ook hun weerslag op het verloop van de voorbereidingen op de communie- en vormselvieringen later dit jaar. Zo kan de bijeenkomst met catechese die gepland stond voor zaterdag 8 januari maar in zeer beperkte mate doorgaan; alleen de kinderen van groep 7 en de vormelingen kunnen dan vanaf 15.45 fysiek aanwezig zijn bij de viering van 16.00.

Voor de overige kinderen, de communicanten, de tieners en de groepen 1-3 en 5-6 hebben wij getracht in de behoefte aan catechese te voorzien door het aanbieden hiervan in de nieuwsbrief. Nieuwsbrief 5 bevat voor elk van deze groepen een eigen bijlage; voor elk wat wils dus.

De nieuwsbrief is via de mail verstuurd, maar ook hieronder te downloaden.

NBr 5 Def.pdf (2304824)
Grp 1-3.pdf (4420746)
Grp 5-6.pdf (1489161)
Grp Commu.pdf (1310796)
Grp 10ers.pdf (1744318)