Bijeenkomst en catechese 6 januari 2024

De eerste bijeenkomst met de kinderen en de ouders van Petrus 2.0 zit er op.

De ouders die zich hiervoor hadden opgegeven werden getracteerd op een boeiende rondleiding door de eeuwenoude monumentale Sint Petruskerk in Uden.  De rondleiders, kenners van het gebouw en zijn geschiedenis, wisten de deelnemers in kleine groepen verdeeld ruim anderhalf uur te boeien met bekende en minder bekende feiten en weetjes over deze mooie kerk. Allen waren het erovern eens: dit is voor herhaling vatbaar. Een powerpoint presentatie op groot scherm ondersteunde het geheel.

Maar ook voor de kinderen was natuurlijk van alles te beleven. De allerkleinsten van Groep 1-2 werden door Wendy op hun eigen niveau in de dagkapel in de kerk bezig gehouden met een verhaaltje uit de Bijbel over Driekoningen. Ze heeben natuurlijk ook nog gespeeld, en wat geknutseld door een ster te versieren.

 

De wat grotere kinderen zaten allen met elke groep in een eigen lokaal aan de overkant, in het parochiecentrum. In Groep 7-8 hebben ze het ook gehad over de betekenis van de drie koningen uit het bijbelverhaal, dat werd gelezen tot en met de vlucht van Jozef, Maria en Jezus naar Galilea en Nazareth. Ook de vierde koning kwam ter sprake en we onderzochten wie we wilden zijn  in de kerststal en waarom. Voor de kerkbezoekers werden sterren gemaakt met daarop de wensen voor het nieuwe jaar; deze werden naderhand uitgedeeld tijdens de collecte gedurende de mis.

 

Ook in Groep 5-6 werd geluisterd naar het Driekoningen verhaal uit het evangelie van Matteüs. De drie wijzen volgden een ster om bij het pasgeboren kind te komen. Ze hadden voor die tijd kostbare geschenken meegenomen. Wat zouden de kinderen hebben meegnomen als zij bij Jezus op bezoek zouden zijn gegaan? Cadeaus in de vorm van spullen maar een geschreven wens kan natuurlijk ook. De kinderen hebben deze opgeschreven om uit te delen in hun eigen omgeving.

De tieners hebben het gehad over het thema 'eenzaamheid'. Ze deden zelf een test om te onderzoeken of ze vielen in een van de categoriën introvert of extravert. Tot welke categorie zou Jezus hebben behoord? Was Hij liever alleen of samen met anderen? Vervolgens kwamen de vragen: Heb je ander nodig, of had Hij anderen nodig? Wat is de kracht van het verbinden met een ander, en zit hier ook risico aan?

Door een paar  activiteiten kwamen we erachter dat we soms graag alleen zijn, maar andere dingen juist graag samen doen. De tieners hebben zich een doel gesteld om aan de eenzaamheid van een ander te gaan werken of bij zichzelf hiermee aan de slag te gaan.

En tijdens de mis werd de viering muzikaal opgeluisterd door de kinderen die gezamenlijk een koortje hadden gevormd. Wie doet er mee de volgende keer??