De Goede Week

De aanloop naar het Paasfeest, vanaf Palmpasen tot de zaterdag voor Pasen noemen we de Goede Week. In deze periode, die dit jaar vroeg valt, gedenken we het lijden van Jezus en Zijn sterven aan het kruis op Golgotha. We beginnen al tijdens de bijeenkomst op zaterdag 23 maart met de palmpasenstokken die we dan gaan maken; hoe dat in zijn werk gaat is al in een aparte brief uitgelegd.

Verder staan in deze week staan voor de Petrus 2.0 groep een aantal bijzondere activiteiten op het programma:

- maandag 25 maart: viering van boete en verzoening. aanvang 19.00;

- donderdag 28 maart: Witte Donderdagviering; hierin gaan we in navolging van het Bijbelverhaal in het evangelie van Johannes 13, 4-5:'...daarna gooide Hij water in een kom en begon de voeten van Zijn leerlingen te wassen', de voetwassing doen op het altaar.

N.B. Hiervoor zijn al voldoende vrijwilligers aangemeld.

- vrijdag 29 maart is de Goede Vrijdagviering om 15.00, met een presentatie van de Kruisweg;

- zaterdag 30 maart vieren we de Paaswake, deze begint om 19.00.

Bij al deze activiteiten is er geen kinderopvang beschikbaar.