Een vrolijke en muzikale samenkomst

Op zaterdag 4 november vond alweer de tweede bijeenkomst plaats van de Petrus 2.0 groep. Een van de hoogtepunten vormde de kennismaking met het muzikale duo Marcel en Lydia. Zij verzorgen al vele jaren concerten en optredens in kerken en gemeenten door het hele land. Hun optredens zijn in het bijzonder gericht op kinderen en zij willen samen met jong en oud hun liefde tot God uiten in muziek en zang. De komende maanden zullen zij de Petrus 2.0 bijeenkomsten opluisteren met hun spirituele muziek, waarbij zij telkens een van de groepen speciale aandacht zullen schenken. Deze zaterdag werd door Groep 1-2 het spits afgebeten. Dat was het leukste van deze middag, het bezoek van Marcel en Lydia. Samen met hen hebben we gedanst en gezongen. En ze hebben ook nog gezellig samen met ons frietjes gegeten. Hieronder een korte impressie van dit festijn.

 

Maar, er gebeurde natuurlijk nog meer...Wat hebben we een lol gehad! Er is gespeeld en gelachen. We hebben een hoge toren van Duplo gebouwd die door met zijn allen samen te werken goed bleef staan. 

 

Maar ook in de andere groepen was natuurlijk van alles te doen:

In Groep 3 en 4 (de communicanten) werd gewerkt rondom het verhaal van de ark van Noach. We hebben samen het verhaal uitgespeeld op de verteltafel met al onze poppetjes. Het verhaal zit in de map. Ook zit daar een rups, Groep 3, of een vlinder bij Groep 4, die thuis mooi versierd kan worden. Deze kunnen we dan bij de volgende bijeenkomst in de boom,  die in de kerk komt te staan,  ophangen.

 

In Groep 5-6stond deze middag Mozes in het middelpunt. We hebben geluisterd naar het verhaal over hem en de betekenis van zijn naam Mozes. Na een korte onderbreking met Marcel en Lydia, waarbij iedereen fanatiek meedeed, zijn we op reis gegaan met Mozes en hebben we geleerd over de Tien Geboden. Dit is soms nog best moeilijk, en daarom zullen we daar de volgende keer nog even over doorpraten.

Bij Groep 7 en de vormelingen werd  gesproken over de twee scheppingsverhalen in de Bijbel en hebben daarna weer lekker codes gekraakt. Ook hebben we het gehad over regels en geboden. Welke regels zijn er en hoe vinden we dat. We hebben ontdekt dat God de Vader al regels had. En dat Hij die regels net als onze ouders uit liefde heeft gemaakt. Aan het einde van de bijeenkomst hebben we gesproken over hoe je thuis en overal dienstbaar kunt zijn.

 

Bij de tieners was hetb thema van de dag het begrip Steun: wat is steun, hoe kun je er voor iemand zijn of ben jezelf weleens ooit gesteund door iemand. Met elkaar hierover in gesprek, maar ook hoe steunden ze elkaar in de tijd van Jezus. Mooie gesprekken met elkaar. Afgewisseld met twee teambuildingsopdrachten, waarbij je op elkaar moest vertrouwen, samenwerken, overleggen en elkaar steunen. Mooi om te zien hoe de tieners samenwerken en met elkaar tot de oplossing komen. Elkaar helpen, overleggen en luisteren naar elkaar. En ook hier kwamen natuurlijk Marcel en Lydia even langs om samen met ons te zingen.

 

De middag werd afgesloten met het gezamenlijk bijwonen van de H. Mis van 18.30. Ook tijdens de mis lieten Marcel en Lydia van zich horen met opwekkende muziek. Al met al een educatieve en vooral ook plezierige middag.