Gedragsregels veilige parochie

Naar aanleiding van de adviezen van het bisdom Den Bosch over de Veilige Parochie is de onderstaande set gedragsregels opgesteld.