Hoop, Barmhartigheid en Sint Nicolaas

Hoop, barmhartigheid en Sint Nicolaas, wat hebben deze onderwerpen gemeen zult u vragen. Het waren thema's bij de catechese tijdens de bijeenkomst op 26 november. Bij de tieners was 'hoop' het onderwerp van de overwegingen, waarbij de Bijbelverzen Joh. 6:1-15 als leidraad dienden. Als verwerking werden door de kinderen 'Hoopgevers' gemaakt, eerst voor elkaar en daarna op kaartjes om na de H. Mis uit te delen. Het was mooi om te zien wat het met de kerkgangers deed nadat die het kaartje hadden gelezen.

 

 

Bij de vormelingen ging het over de werken van Barmhartigheid. God vraagt geen Grote Daden van ons, maar vooral kleine dingen, die voor een ander het verschil kunnen maken: een arm om een schouder, een uitgestoken hand. In de Bijbel hebben de kinderen hierover kunnen lezen., om daarna met klei een van de werken van Barmhartigheid uit te beelden.

In groep 5-6 was de' bisschop' onderwerp van gesprek; wat is een bisschop eigenlijk? Een actueel voorbeeld van een bisschop is natuurlijk Sint Nicolaas. Hij is duidelijk te herkken  als bisschop, met zijn mijter en staf. En om net als Sint Nicolaas het licht van Jezus' liefdevolle boodschap te verspreiden, hadden de kinderen een kaars versierd, om als een missionaris het lichtje van geloof, hoop en liefde te verspreiden.

 

Bij de kleintjes van groep 1-2 hielden zich  op een ander niveau met Sint Nicolaas bezig, maar de belangstelling was er niet minder om. En er was ook nog tijd voor wat andere speelse activiteiten.

De communicanten hebben de pepernoten van Sinterklaas creatief gebruikt om het ontvangen van de hostie te oefenen. Ze hebben de kleren van de Sint bekeken en er werd uitgelegd wat het verschil tussen de bisschop en een pastoor. In een brief van Sinterklaas stond te lezen dat je aan God, net als aan Sinterklaas, iets mag vragen.

 

Na de catechese vierden we nog in de H. Mis met muzikale ondersteuning van het koor Deux Bornes.