Tieners op bedevaart naar Peerke Donders

Een deel van onze tieners nam deel aan de bedevaart 'In de voetstappen van Peerke Donders'. In de bus naar Tilburg, Peerke's geboortestad, zat de stemming er al goed in. Het werd een dag van ontmoeten, leren en gebed, gecombineerd met spel en gezelligheid. 

Er werd veel aandacht besteed aan de werken van barmhartigheid: in het evangelie van Mattheüs noemt Jezus zes van die werken. De hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, naakten kleden, vreemdelingen een gastvrij onthaal bieden, en het bezoeken van zieken en gevangenen. In de traditie van de kerk is daar nog de zorg voor de doden bijgekomen en onlangs nog heeft Paus Franciscus de zorg voor de schepping het achtste werk van barmhartigheid genoemd. Het gaat om kleine daden van grootse menselijkheid en goedheid.

Al spelend en vierend is de dag een groot succes geworden. Onze tieners hebben deelgenomen aan de grote workshop 'Hongerigen te eten geven' en vierden mee tijdens de openluchtmis in het Peerke Park.

Deze dag smaakte naar meer en volgend jaar hopen we met nog meer mensen uit de parochie deel te kunnen nemen aan de diocesane gezinsdag. Het team van het Familiepastoraat van ons bisdom gaat deze dag organiseren.

Moe en voldaan gingen onze tieners weer naar huis, met de bus.