Veilige Parochie

Een veilige omgeving

Per leeftijdscategorie komen in de Sint Petrusparochie onder de vlag van Petrus 2.0 de kinderen bijeen om catechese te volgen, per groep afgestemd op het niveau van de kinderen. De ouders krijgen apart catechese aangeboden. De Werkgroep Petrus 2.0 streeft ernaar om de kinderen en de ouders altijd een in alle opzichten veilige omgeving te bieden. Zo zal de begeleiding van de kinderen steeds bestaan uit tenminste twee niet-verwante volwassenen.

De leden van de Werkgroep Petrus 2.0 zijn altijd toegankelijk en voor alle voorkomende vragen aanspreekbaar. Het eerste aanspreekpunt is in principe degene die de catechese voor de betreffende groep verzorgt, maar desgewenst kunt u in voorkomend geval ook  contact opnemen met de leidster van de werkgroep, tevens contactpersoon van het Familiepastoraat van het bisdom, via e-mail: ingridvanmeer@petrus2puntnul.nl. 

Zou de aard van hetgeen u wilt bespreken zich niet lenen voor een gesprek met een lid van de wwerkgroep, dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de parochie, Mw. Henriette Visser, via e-mail: vertrouwenspersoonsintpetrus@gmail.com.