Volgende bijeenkomst online

Naar aanleiding van de actuele coronasituatie is besloten de volgende bijeenkomst die gepland stond voor 27 november online te houden via Teams. Meer bijzonderheden zijn opgenomen in bijgaande nieuwsbrief. Wij spreken de hoop uit dat we snel weer terug kunnen naar 'normaal', maar er is natuurlijk nog veel onzekerheid.

Nieuwsbrief 4-2021.def.pdf (202715)