Eindverantwoordelijk voor Petrus 2.0, contactpersoon ouders

Pastoor. 

 

Mijn naam is John van de Laar, pastoor van de Sint Petrus Parochie in Uden. De taak die mij is toevertrouwd: besturen, aansturen, voorgaan in woord en daad. Dit wil ik naar beste vermogen doen.

Petrus 2.0 is een boeiend geheel. Het is de kunst, denk ik, in deze tijd van zoveel prikkels en afleiding om ons heen, de stem van de Blijde Boodschap te doen klinken, vertaald naar deze tijd. Luisterbereidheid is van levensbelang, begrip voor elke unieke (kleine) mens en situatie.Laten we samen op weg gaan: helder uitnodigend en gastvrij.

Ik heb er alle vertrouwen in: want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Telefoon: 0413 263 154 (parochiecentrum)

Info@parochiesintpetrus.nl