Ouders

Ook aan de ouders wordt de gelegenheid geboden tijdens bijeenkomsten op zaterdagen samen te spreken over geloofszaken. Als gespreksleider treedt op diaken Ton Schepens. De oudercatechese vindt plaats op inschrijving.