Secretariaat en administratie

Annelies Raijmakers doet de inschrijvingen, registratie van de deelnemers en verzending van de nieuwsbrieven voor elke bijeenkomst; 

annelies2@petrus2puntnul.nl

Peer Dekkers verzorgt de website, stelt de nieuwsbrieven samen en andere kleine klusjes.

info@petrus2puntnul.nl