Vormsel

 

Ik ben Ingrid van Meer, projectleidster van Petrus 2.0, en deelgroepleider voor Groep 7 en het Vormsel. Samen met een mooi team van enthousiaste mensen mag ik vorm geven aan deze vorm van familiepastoraat. In de Sint Petrusparochie is gekozen voor deze vorm van samen groeien in geloof. Wij denken dat het niet alleen de communicanten of vormelingen zijn die een stap zetten in hun geloofsontwikkeling, maar dat dit gebeurt vanuit en met het hele gezin. 

Het mooie van Petrus 2.0 is dat het laagdrempelig is, passend in deze tijd en waar Jezus centraal mag staan. We willen vanuit de jongere generaties bouwen met de vruchten die het leven, de Bijbel en de traditie ons aanreiken. Samen zoeken, geloven, vieren, beleven, eten, leren, zingen en spelen. Het gebruikelijke communie- en vormseltraject is in dit doorlopende aanbod ingebed. 

Wij hopen hierbij dat er op deze manier een duurzame en langdurige relatie ontstaat en gaat groeien, waar onze gezinnen bij aansluiten en  de kinderen als vanzelf voorbereid raken om de sacramenten te ontvangen.

Bij de katechese voor de vormelingen word ik bijgestaan door onze pastoor John van de Laar en af en toe ook door Lars.

Lars is de echtgenoot van Esther die zich verdienstelijk maakt bij groep 5-6