Ingrid van Meer Projectleidster Petrus 2.0, Vormsel, jongerengroep, Groep 7, Peuter- en Kleuterviering

 

Ik ben Ingrid van Meer, projectleidster van Petrus 2.0, en deelgroepleider voor Groep 7 en het Vormsel. Samen met een mooi team van enthousiaste mensen mag ik vorm geven aan deze vorm van familiepastoraat. In de Sint Petrusparochie is gekozen voor deze vorm van samen groeien in geloof. Wij denken dat het niet alleen de communicanten of vormelingen zijn die een stap zetten in hun geloofsontwikkeling, maar dat dit gebeurt vanuit en met het hele gezin. 

Het mooie van Petrus 2.0 is dat het laagdrempelig is, passend in deze tijd en waar Jezus centraal mag staan. We willen vanuit de jongere generaties bouwen met de vruchten die leven, Bijbel en traditie aanreiken. Samen zoeken, geloven, vieren, beleven, eten, leren, zingen en spelen. Het gebruikelijke communie- en vormseltraject is in dit doorlopende aanbod ingebed. 

Wij hopen hierbij dat er een duurzame, langdurige relatie gaat groeien waarbij onze gezinnen doorlopend aansluiten waarbij de kinderen zo vanzelf er klaar voor zijn om een sacrament te ontvangen.

ingridvanmeer@petrus2puntnul.nl