Nieuws

Privacy wetgeving

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze bevat o.a. richtlijnen t.a.v. het maken van foto's van kinderen: onder de leeftijd van 16 jaar is hiervoor schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Deze toestemming zal schriftelijk worden bevestigd bij...
Lees meer

Website gelanceerd

Onze nieuwe website is vandaag van start gegaan Vanaf 2016 zal in de Petrusparochie de voorbereiding van de kinderen voor de Eerste Communie en het Vormsel op een nieuwe leest worden geschoeid. Ook de ouders zullen hier meer dan vroeger worden betrokken. De werkgroep sacramentenvoorbereiding is al...
Lees meer